Hyra eller köp?

Hyra:

Att hyra en stuga kan vara aktuellt om du bara behöver den ett par år, eller om du vill testa den innan köp. Följande gäller i stort vid hyra. Närmare detaljer preciseras i hyreskontraktet.

Du ska vårda stugan väl.

Du skall hålla stugan försäkrad (kan eventuellt ingå i dina vanliga försäkringar.)

Huvudregeln är att stugan skall återlämnas i samma skick som den var vid hyrestidens start.

El får inte kopplas in på eventuellt befintliga ledningar om inte en behörig elektriker kontrollerat installationen. 

Vi ansvarar för underhållet av stugan. Du kan genomföra det om vi i förväg kommer överens om hur det skall ske och om kostnaderna.

Vi kan komma överens om att du förbättrar stugan mot hyresavdrag och/eller ersättning. Du måste ha vårt godkännande av åtgärd och kostnad innan du påbörjar sådant jobb. 

Normalt betalar du såväl leverans som hämtning innan stugan levereras, men vid längre hyrestid än 6 månader kan hämtningen fördelas under viss tid på hyrorna.

Vid längre hyrestid än 6 månader blir de första 3 månaderna hyresfria.

Om Hyrestiden är längre än 6 månader har du företräde till att förhandla om ytterligare hyrestid eller köp.

Köp:

Stugan köps i befintligt skick. Vi ger inga garantier för någonting.

Vi tar inget ansvar för eventuell elinstallation och ledningar.

Jämför!

När du köper en byggsats tillkommer ofta ytmålning, golovbeläggning och taktäckning. Det kan röra sig om 20000 kr extra eller mer. när du köper av oss får du visserligen en begagnad stuga med vissa skavanker,  men inför köpet kan vi komma överens om att vi ska åtgärda dem om du inte vill göra det själv. Vi håller låga priser på sådant. Dessutom sparar du på naturens resurser genom att återanvända stugorna.

Tänk alltså på alla kostnader som tillkommer när du jämför priser!