Våra stugor är begagnade. De hyrs ut eller säljs i befintligt skick och priset är satt med utgångspunkt från stugans kvalitet och skick som den står. Du kan självklart be oss ordna brister mot ersättning eller välja att själv åtgärda dem.

Välj Stugor under Produktkategorier till vänster.